14.12.2007

Fakturering

 
Vi kan tilby hjelp med fakturering, oppfølging av kundereskontro, purring og ellers rutiner i tilknytning til kundeoppfølging.

Vi har løsninger hvor faktureringsdelen av regnskapet kan utføres på en del-modul av vårt regnskapssystem og importeres direkte i ditt regnskap på vår server.

Tilsvarende har  vi løsning for kasse-system kombinert med fakturering  -  også med direkte import i regnskapet.